Visit the Abbey of the Arts online retreat platform to access your programs:

Munkemanifestet (Monk Manifesto) now in Norwegian!

One of the things I love most about having a global community is the intersection of languages and cultures. It was my great joy last November to visit Norway for the first time, at the invitation to lead a retreat. I fell in love with the country and the people and am even planning another return trip to do more teaching.

Thea Elisabeth Haavet, who coordinated my retreat there last fall, was gracious enough to translate the Monk Manifesto into the Norwegian language.  Now we have Spanish, German, and Norwegian translations. If you speak another language and would like to translate the Monk Manifesto to share the vision further, I would be most grateful.

Here is the PDF version to download: Munkemanifestet

Munkemanifestet

Munk: kommer av det greske ordet monachos som betyr singel eller alene. En munk i verden lever ikke tilbaketrukket, men tar del i hverdagen med et fokusert og udelt nærvær, og strever alltid etter større helhet og integritet.

Manifest: fra det latinske ordet for klart, betyr en offentlig erklæring av prinsipper og hensikter.

Munkemanifest: Et offentlig uttrykk for at du forplikter deg til å leve et barmhjertig, kontemplativt og kreativt liv.

1. Jeg forplikter meg til å sette av tid hver dag til stillhet og å være alene, både for å skape rom for at en annen stemme kan bli hørt og for å stå i mot en kultur med støy og konstant stimulering.

2. Jeg forplikter meg til radikal gjestfrihet gjennom å ønske den fremmede velkommen både i det ytre og det indre. Jeg anerkjenner at når jeg skaper rom i mitt hjerte for de delene av meg selv jeg ikke kjenner, så dyrker jeg fram barmhjertighet og evnen til å akseptere disse delene hos andre.

3. Jeg forplikter meg til å kultivere fellesskap ved å finne beslektede sjeler langs livsveien, sjelevenner som jeg kan dele mine dypeste lengsler med og mentorer som kan gi meg veiledning og visdom på reisen.

4. Jeg forplikter meg til å kultivere bevisstheten om mitt slektskap med skapelsen og til en sunn askese gjennom å være bevisst på min bruk av energi og ting, og gi slipp på det som ikke hjelper naturen til å blomstre.

5. Jeg forplikter meg til å gi meg selv fullstendig til arbeidet jeg gjør, betalt eller ikke, med takknemlighet for evnen til å uttrykke mine gaver i verden på en meningsfull måte.

6. Jeg forplikter meg til en rytme med hvile og fornyelse gjennom å praktisere sabbat (hviledag) jevnlig og stå i mot en travelhets-kultur som måler min verdi gjennom hva jeg gjør.

7. Jeg forplikter meg til en livstid med omvendelse og omforming, og anerkjenner at jeg er alltid på en reise med både gaver og begrensninger.

8. Jeg forplikter meg til å være en dansende munk, å dyrke kreativ glede og la kroppen og hjertet mitt flyte over av kjærlighetens ubeskrivelige glede.

 For å signere Munkemanifestet, besøk www.AbbeyoftheArts.com

Føl deg fri til å dele og distribuere det med krediteringen

© Christine Valters Paintner

 Oversatt til norsk av Thea Elisabeth Haavet

 

You might also enjoy

Sustainers Circle, Abundance, and Gratitude

Gratitude Blessing Spirit of Generosity, we come to you with hearts overflowing with gratitude for your abundant creation. As we awaken each morning, help us to remember this day is a gift, this breath is grace, this life a wonder. Remind us with every flower

Read More »

Monk in the World Guest Post: Andrew Lang

I am delighted to share another beautiful submission to our Monk in the World guest post series from the community. Read on for Andrew Lang’s reflection Opening our Posture to the Sacrament of the Present Moment. I sat atop the rocky Washington beach, watching the

Read More »

One Response